UVVG, întâlnire la nivel înalt
04.04.2022

„Prin noi înşine”, spre noi orizonturi, în concordanţă cu misiunea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad de a consolida schimbul de valori, prin cooperare internaţională, pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării, o delegaţie universitară, condusă de dna rector prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, a efectuat o vizită de lucru în Polonia, la Varșovia. Facilitată de Fundaţia Naţională Poloneză, întâlnirea la nivel înalt se înscrie în seria de acțiuni de internaționalizare desfășurate de UVVG în acord cu liniile directoare ale programului managerial al dnei rector.

Fundaţia Naţională Poloneză colaborează cu toate ministerele din Polonia, în special cu cele ale culturii, educaţiei, sportului şi apărării, derulând anual peste 2000 de proiecte internaţionale, cu caracter cultural, educaţional şi sportiv. Mai mult, Fundaţia Naţională Poloneză a militat pentru obligativitatea introducerii în școli și universități a vizitării lagărelor de concentrare și exterminare ale Germaniei naziste de la Auschwitz și Birkenau, dar a realizat şi un film despre Witold Pilecki, lider al rezistenţei polone în al Doilea Război Mondial.

Doamna rector Coralia Adina Cotoraci a avut o întâlnire cu ministrul Educaţiei din Polonia, Excelenţa Sa dl. Przemyslaw Czarnek, prilej cu care a fost prezentată Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi parteneriatele existente cu universităţile poloneze. S-a vorbit despre deschiderea de noi colaborări, dna rector adresându-i invitaţia de a vizita Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” în viitorul apropiat.

„Vizita în Polonia se înscrie în politica de internaţionalizare a Universităţii şi de promovare a imaginii acesteia, ca instituţie de educaţie, ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global. Am fost onoraţi să fim primiţi de ministrul Educaţiei din Polonia, cu care am dezbătut teme importante, de actualitate, cu privire la viitorul învăţământului superior. Cu reprezentanții Fundaţiei Naţionale Poloneze ne vom reîntâlni în luna mai la Cassino, la manifestarile organizate de Primăria Cassino şi abatia Montecassino cu prilejul comemorării soldaților polonezi căzuți în al doilea Război Mondial” - a declarat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.