REVISAL va putea fi accesat online
20.05.2022

Angajaţii sau foștii angajați din România vor avea acces, online liber, la datele proprii din Registrul de evidenţă a salariaţilor - REVISAL. Proiectul de lege care reglementează procedura a fost promulgat de către președintele Klaus Iohannis.

Actul normativ modifică şi completează articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în sensul creării cadrului legal pentru ca salariaţi şi foştii salariaţi să poată accesa online registrul de evidenţă a salariaţilor cu privire la datele proprii.

Registrul general de evidenţă a salariaţilor se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia, nivelul şi specialitatea studiilor absolvite, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă.

Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru, prevede legea.

De asemenea, actul normativ stabileşte că „vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi de acum si cu extrasul.