Persoanele neasigurate vor putea primi asistenţă medicală în cabinetele medicilor de familie
17.08.2022


Ministerul Sănătății vrea să aducă modificări importante actualei legi a sănătății. Una dintre modificările propuse vizează pachetul minimal de servicii care se acordă persoanelor neasigurate.

Pentru a putea beneficia de aceste noi servicii medicale în asistența medicală primară, persoanele care nu pot face dovada calității de asigurat vor avea obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie

Pe de altă parte, persoanele neasigurate, dar care sunt înscrise pe lista unui medic de familie, vor trebui să se reînscrie pe lista aceluiași medic de familie sau a unui alt medic de familie, în mod liber ales.
Se estimeaza ca cel puţin 2 milioane de persoane neasigurate vor fi înregistrate la furnizorii de asistenţă medicală primară (medicii de familie) pentru a beneficia de pachetul minimal de servicii în asistenţa medicală primară”.

În prezent, pachetul minimal de servicii cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală